Μπορείς να είσαι εδώ.

Αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι μπορείς να έρθεις και τώρα και σε κάθε τώρα.

Είσαι ευπρόσδεκτος αυτή τη στιγμή και κάθε στιγμή. Με κάθε τρόπο και σε κάθε χρόνο. Με κάθε σκέψη, κάθε λέξη ή ματιά.

Μπορείς να είσαι εδώ – και σε κάθε εδώ.

Με φυσική παρουσιία ή με ένα μήνυμα για μοίρασμα. Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος.