Όταν ο κύκλος τελειώνει, κλείνει.

Κι έτσι ολοκληρώνεται.